GhanaNaijaMusic

Issa Music Lyrics

Ebony – Hustle Lyrics

Ebony hustle lyrics
ɛnti mondi me oo mudi me dwa,
Obi ɛmba di me oo ondi me dwa,
Mese mondi me oo oo mudi me dwa,
Neɛma me tɔn yi, men hu ano
Verse 1
I’ve been hustling in the morning, in the afternoon and in the evening
Bɛsin kɔhwe sika ɛni fie
ɛnti me hwehwe diɛ me ne abusua bɛ die

Neɛma me tɔn yi, men hu ano
Sika me pɛ yi, ɛm ba da oo

1st Chorus x2
ɛnti mondi me oo mudi me dwa
Obi ɛmba di me oo ondi me dwa
Mese mondi me oo oo mudi me dwa
Neɛma me tɔn yi, men hu ano

Verse 2
I’ve been watching you from a distance
Girl you dey hustle ebi like sey you nor dey get chance
Awia kɛte na woti ɛnfrifie
Nyinaa fre kakra yɛbe die
ɛmma wo abem abu oo
Gyae su oo
Me ba abadi wo dwa
Maame ɛnsu oo

Ebony hustle lyrics
2nd Chorus
ɛnti medi wo oo medi wo dwa
ɛnɛ medi wo oo medi wo dwa
Medi we oo oo medi dwa
ɛmma wo abem abu oo
Gyae su oo

1st Chorus
Mese mondi me oo mudi me dwa
Obi ɛmba di me oo ondi me dwa
Mese mondi me oo oo mudi me dwa

Any Comment on Lyrics?